KRIM advokater är ett team av kvinnliga försvarsadvokater. KRIM advokater är världens första kvinnliga försvarsadvokatbyrå. Sju jurister med stor erfarenhet, målmedvetenhet och professionalitet skapar en byrå i tiden.